Cari

Kisah Ibu Guru Lasma dan Sibillem

Posted 07-09-2016 11:46  » Team Tobatabo

Bu guru Lasma : " Boasa tarlambat ho Billem ?"
Billem : "Jolo manambat horbo jo au, bu guru !!!
Bu guru : "Ai hudia lao natorasmu ?"
Billem : "Mandadang dope ditataring, bu guru ! Ngalian inna !"

Bu guru : "Naso maridi dope ho ? Songon na marbirong patmu, margulu buttak. Mommonmu pe hure-hure....hosam be bau joring. Na boha do ? Naung mardosdos do dirasa ho portibion ?"

Billem : "Mangattusi ma ho bu guru, disude pargulmiton ni ngolukku. !"

Bu guru : "Na talmis ma babami.... Banyak kali kutengok cengkonetmu, macam parubat-ubat kau. Hundul ma ho....holan ho nama ujian susulan. Tarik jo sileting ni saloarmi....bukka2 dang diparrohahon ho! Naso arga bei diho?"

Billem : "Arga do bu guru !" Asset masa depan do on. (huhut ditarik siletingna)

Bu guru : "Loppit tanganmi. Bereng tu jolo. Unang marangan-angan. Kita ujian. Coba sebutkan berapa benua, yg kamu ketahui?"

Billem : "Banua ginjang, banua tonga, banua toru, banua holing!"

Bu guru : " Inange amang.....botul ma tahe ho holan gadong dipikiranmu. Allangi ma attajau na mokkol i dohot mutik ni mangga i....asa bosur ho....!"

Billem : "Salah hatakki bu guru ?"
Bu guru : "Dang salah hatami, alai naik darah tinggiku, dohot asam urat hu, mambege jawabanmi !" gabe mirdong hurasa.!"

Bu guru : "Pertanyaan ke 2, billem ! Katak bisa hidup di darat, bisa juga hidup di buntak2 atau di air. Sehingga katak disebut"

Billem : "Disebut si dua jambar bu guru!"
Bu guru : " Babami do sidua jambar ! Hira jambar di paradaton...jambar na marngingi dohot osang ...lak hu attuk do annon ulumi. Ai do...unang pagodang hu diallang ho...sanduduk i....unang marbirong dohot utok2 mu. Disebut ampibi do Billem !"

Billem : "Marpanganju ma ho di au bu guru !
Pardosa na godang do au.!"

Bu guru : "On ma terakhir .... Apa fungsi Tulang ?"

Billem: "Menjaga nan tulang dan paribanku dan memupus ahu berenya.!"

Bu guru : ( Hira na asi ma roha ni bu guru, mangida kepolosan si Billem ) "Bagus !" nilai 100. Kamu naik kelas ! Adong do huroha, paribanmu ?"

Billem : " Adong bu guru !" si LASMA goarna.!"
(Huhut berbinar- binar matana)

Bu Guru : Bah ! ! ! Sarupa goar nami ??? .. he he he.