Cari

Lirik & Video - Maila Au Mulak

Posted 27-11-2012 12:34  » Team Tobatabo

Inang.. O inang na uli lagu

sabar maho ale inang paima harorokki 

sian parjalangan hi

Huingot do sude inang 

poda na ni lehon mi tikki parborhat hi

 

Molo masihol tu au inang 

bereng mai gombaranhi

na gantung di dorpin i

bale balettai 

 

Pasombu sihol ni roham

pasombu lungun ni roham tu au boru mon

 

Molo dung dapot au da inang

Na sininta ni rohakki

Mamintor ro do au inang

Mandulo ho tu bona pasogit i

 

Sai tangiangkon ma au da inang di parjalangankon

Asa tu mibu dapot na jinalangan ni roha

Naso jadi mulak au da inang sian tano parjalangan

Saleleng so dapot hu da inang tahe parkarejoan

 

Maila au marnida da inang sude dongan magodang

Tua ha iba mulak da inang anggo pengangguran