Cari

Boasa Sai Marsak Ho - Hermann deLAgo Manik

Posted 26-08-2013 22:41  » Team Tobatabo

Cipt : Rico Huatasoit

Boasama saimarsak ho
boasama saimuruk ho
Sohu boto alani aha
umbaen nagabe songoni
pambaenan mi

Molo gabe manolsol ho
diparbogason i da ito
boasa so sian najolo
dang di paboa ho tu au
Unang gabe si soada nian
pargaulanta ito
botoma holong ni rohakku
holan tu ho do
Padan naung tapuduni ito
tung so jadi muba hasian.....
So tung gabe
marsapata holokhi tu ho hasian
ho ho ho, rapma hita nadua
tudolok tu toruan
rapma hita nadua ale da hasian
da nauli

 
 
 
 
 
Lagu | 10 tahun yang lalu
Lagu | 10 tahun yang lalu
Lagu | 10 tahun yang lalu
Lagu | 10 tahun yang lalu
Lagu | 10 tahun yang lalu