Cari

Jack Marpaung - Marpasar pagi

Posted 01-02-2015 01:42  » Team Tobatabo

Jack Marpaung - Marpasar pagi ( DOWNLOAD MP3 )

 

ogot manogoti da nunga

Dungo ho sian podomanmi

Halak sinok dope

Da nunga lao ho inang

Marpasar pagi tu pasar sambu i

Sabar do ho inang parsari-sari

Hami akka gellengmon

Hihokkop ho do i asa adongi

Da inang tu siubean siganup ari i

Udan haba-haba

Didadang las ni ari

Ditaon ho doi sude inang

Sipata do songgot ho

Marikkat humalapu

Dilele pamong prajai

Haccit nai hape inang

Parir nai sitaonon mi

Holan humokkop hami

Rindang ni siubean mi

Nang akka songgak songgak i

Akka pareman lontong i

Ditaon ho doi sude inang

hu…hu……hu…..

Inang na uli lagu

Burju burju ma ho namargarejai

tangiang ma gogoi

Asa anggiat boi hami on inang

Pasonang roha mi