Cari

Lagu Batak Joy Tobing- Tao Na Tio

Posted 14-02-2015 17:43  » Team Tobatabo

Joy Tobing - Tao Na Tio ( DOWNLOAD MP3)

Tao toba nuli, tao toba nauli.

Molo hutatap sian nadao o tao toba na tio.

Boi do sonang rohakki palambok ate atekki.

Palambnok pusu pusukki.

Alai dung hupajonok dompak ho.

Rohakku pe sai tu nadao.

Tarsunggul tu ari naro.

Rohakku pe lammu jonok.

O tao toba na tio.

Tu ho ro au paboahon, sude na di rohakkon.

Dilambungmu maruari, rap dohot donganhi.

Ai nung tarbarita goarmi tu ujung ni portibion.

O tao toba na tio sai boan manang arsakkon.

Na lohot di rohakkon.

Tu ho ro au paboahon, sude na di rohakkon.

Dilambungmu maruari, rap dohot donganhi.

Ai nung tarbarita goarmi tu ujung ni portibion.

O tao toba na tio sai boan manang arsakkon.

Na lohot di rohakkon.