Cari

Lagu Batak: Atik - Rita Butar-Butar

Posted 07-03-2015 03:08  » Team Tobatabo

Atik - Rita Butar-Butar ( DOWNLOAD )

Atik, atik na on ma pajumpang.

Dihita on namarsihaholongan.

Jalang ma au jalang ma au, da hasian.

Molo, molo masihol ho di au.

Tu bulan i tu bulan i tatap ma au.

Pasombu sihol ni roham, da hasian.

Atik naon nama, hita pajumpang muse.

Jalang ma tangakkon, jalang ma au da hasian.

Tangiang mo ma bahen ito, paborhat au.

Anggiat, sai anggiat ma nian.

Pittor hatop pittor hamu mangihut.

Anggiat ma tibu hamu, dapotan rokkap.

Atik naon nama, hita pajumpang muse.

Jalang ma tangakkon, jalang ma au da hasian.

Tangiang mo ma bahen ito, paborhat au.

Tangiang mo ma bahen ito, paborhat au.