Cari

Norma Perceraian Bagi Adat Batak Jika Memang Harus Bercerai. Ini Dia Selengkapnya!

Posted 05-05-2017 01:28  » Team Tobatabo
Foto Caption: Ilustrasi Perceraian Bagi Kita Orang Batak

Perceraian di adat Batak sangat ditentang dan jika masih nekad ingin bercerai dan siap menanggung resiko adat dan agama (Kristen) maka proses paulakhon sbb:

Borhat ma paranak rap dohot anakna dohot parumaenna i tu huta ni parboru mamboan sipanganon.
On ma naginoaran Paulak ULOS PANGOSE.
Ia namargoar ulos pangose mangihuthon hatorangan ni angka natua-tua, songon on ma pardalanna: Olo do na mardongan saripe marrongkap badan, ndang marrongkap tondi. Lapatanna, ndang tubuan anak nasida ndang tubuan boru (ndang adong rindangna).
Di sada tingki gabe marsirang ma nasida sian dos ni roha nasida be. Di jolo ni raja, sipaulahon ni paranak ma ulos sampetua (ulos hela goarna nuaeng on) najinalona hian di tingki pesta unjuk tu parboru. Ima naginoaranna ulos pangose.
Ai nunga mose padan ala so marrongkap tondi. Dung mulak ulos pangose, i pe asa boi muli boru napinasirangna i.
Najolo ninna natua-tua, molo marhamulian sada boru naung marsirang, molo ndang mulak ulos sampetua, dietong nasida do anak natinubuhonna i gabe rindang ni humuliaonna na parjolo.
I do umbahen jolo disungkun halak borua i, naung sirang manang naung dipagoi, ai padalan pago-pago do paranak dohot parboru tu raja molo masa angka sisongon i.

Catatan penting:
Seorang perempuan selama belum “dipaulak” suaminya maka dia adalah istri sah, memiliki hak dan kewajiban dikeluarga marga suaminya sepanjang hidupnya.

Bila sudah “dipaulak” maka terhitung hari tersebut hak dan kewajiban dikeluarga marga suaminya berakhir dengan sendirinya.

Demikian pemahaman saya berdasarkan apa yang saya pelajari dan yang saya terima dari penjelasan para tetua adat.

Tabe mardongan tangiang.

St. Sampe Sitorus/br Sitanggang (A.Hitado Managam)