Cari

Dolok Pinapan - Golden Voice

Posted 26-08-2013 23:03  » Team Tobatabo
Ditoru ni dolok pinapan i.
Disi tano hagodanganki.
Luat simanullang toruan i.
Ido goar ni hatubuanki.
Banurea sipagabu i.

Sahat tu tano pulogodang i.
Tung tarbarita do goarna i.
Hinorhon ni haulion nai.
Nang pe naung leleng hutinggalhon.
Anggo rohaku tung so lupa do.
Lambok ni aek na massai tio.
Na ro sian dolok pinapan i.
Dang sonang au diparjalangan.
Molo so huendehon hutakki.
Jala naingkon ro do au tibu.

Mandulo damang nang dainang.
Pasombu sihol ni rohangku.
Tu sasude dongan magodangi.
Dohot mamereng si poriban.
Nauli rupa i.
Sada na soboi tarlupahon au.
Molo manatap sian dolok i.
Mansai patar tarida sian i.
Luat ni pakkat tarabintang i.
Molo tardikkan habinsaran i.
Tarida ma batu nagodang i.
Nang portibihon onan ganjang i.
Sahat tu huta sibuluan i.

 
 
 
 
 
Lagu | 10 tahun yang lalu
Lagu | 10 tahun yang lalu
Lagu | 10 tahun yang lalu
Lagu | 10 tahun yang lalu
Lagu | 10 tahun yang lalu