Cari

Si Among Tu Jolma Namora

Posted 20-06-2017 20:21  » Team Tobatabo

Pada suatu hari seorang gadis mengadu pada ayahnya. Ia mengatakan telah di hamili oleh seorang orang tua kaya di desanya. Ayah gadis itu sangat marah mendengar pengakuan anaknya, lalu dengan sebilah pisau ia datangi orang kaya itu.

Amatta: Hoyy! Tu so joho
Halak Namora: Mahua i amang? Boasa pittor muruk ho ipe ro ho tu son
Amatta: Ai toho do, hamu na mambaen borukki hamil?
Halak Namora: Bah ido amang! Boha Haroa?
Amatta: Boha Haroa ninna mussung mi dope, dang dibereng ko cencen nabadia dope i? songon dia molo dang jadi na di butuha nai?
Halak Namora: Pola mabiar ho amang, bah hu ulahi muse molo sanga dang jadi asal ma setuju ho!
Amatta: “?!!”( Gabe Bingung amatta on)

Hahahahahahhhahahahahhahhahaha