Cari

Humor & Lawak Taringot Halak Batak dan Parahu Nabi Nuh

Posted 27-01-2014 17:31  » Team Tobatabo

Parahu ni si NUH tikki ro Banjir (Aek Nasumar/Air Bah). Nungnga masuk be si Nuh, Pardijabuna, anakna, menantu ro di sude akka binatang dohot akka Pidong tu parahu i jala nga di tutup be parahu i. Alai godang naing dohot masuk tu Parahu i.

Halak Padang : Tuk tuk tuk....
Nuh : Tilik jo atik ise na manuktuki i
Malaikat : Halak Padang do i Nuh..!
Nuh : Unang bukka, ittor mambukka warung Padang doi annon di parahu on

30 menit kemudian

Halak Cina : Tuk tuk tuk....
Nuh : Tilik jo atik ise na manuktuki i
Malaikat : Halak Cina do i Nuh..!
Nuh : Unang bukka, ittor mambukka Toko doi annon di parahu on,, Suddat na holit-holitan

20 menit kemudian

Halak Makasar : Tuk tuk tuk....
Nuh : Tilik jo atik ise na manuktuki i
Malaikat : Halak Makasar do i Nuh..!
Nuh : Unang bukka, Holan na Demo do annon ulaon ni di parahu on. Gaor..!

15 menit kemudian

Halak Koling : Tuk tuk tuk....
Nuh : Tilik jo atik ise na manuktuki i
Malaikat : Halak Koling do i Nuh..!
Nuh : Unang bukka, Holan na mabuk annon ulaon ni di parahu on, tong ruddut ulaon!

10 menit kemudian

Halak Jawa : Tuk tuk tuk....
Nuh : Tilik jo atik ise na manuktuki i
Malaikat : Halak jawa do i Nuh..!
Nuh : Unang bukka, Holan na manjual jamu annon ulaon ni di parahu on, tong ruddut ulaon!

5 menit kemudian

Halak Batak : Tuk tuk tuk....
Nuh : Tilik jo atik ise na manuktuki i
Malaikat : Halak hita Batak do i Nuh..!
Nuh : Bukkahon jo pintu i hatop kedan..! nga pasti diboani tuak, tambul, gitar, kartu. asa adong lalap-lalapta paima salpu banjir on.

Hahahahahaha...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!