Cari

Si Ucok Martandang Ke Rumah Hallet Dapat Dari Facebook

Posted 03-02-2017 13:36  » Team Tobatabo

Adong nion cerita bah akka dongan semoga terhibur.

Adong ma sepasang parhallet na marsitandaan sian Facebook naeng pajumpang untuk melepas kangen naung marapi pudun.

UCOK: Ito…nunga sahat au di huta muna on, pas di dalan na balga…sabola dia do tahe jabu ni ito ?

BUTET: Oh…na adong gapura na i ma ito, masuk ma ito hira-hira 50 meter, adong jabu gedong 2 tingkat, warna kuning, adong mobil na godang.

UCOK: Siap ito…..

Tep piga menit naik di sukkun si Ucok ma muse sian telepon

UCOK: Ito, nunga pas di jolo ni jabu gedong on au, on do jabu muna?

BUTET: Daong ito…sian i belok ma ito tu siamun, hira-hira 100 meter adong lapangan Badminton, di samping na i ma ito.

UCOK : Ito ! Nunga di lapangan badminton on au, na disamping na i do jabu muna?

Sossok barang i, nina roha ni si Ucok

BUTET: Daong ito…jabu ni tukkang dappol do i, sian i lurus ma ito, pas lewat jambatan tarbereng ito ma anon adong tulisan “ISI ULANG PULSA”.

UCOK: Ito… na jualan pulsa i do jabu muna ? (Agak tarhirim, ale cewek counter HP pun okelah inna rohana)

BUTET: Daong…konter do i ito, sian i belok ma tu hambirang,  dung dapot anon kuburan, adong dijolo na i sada jabu tagelleng.

UCOK: (mulai kesal)…..Jadi, i do jabu muna na dijolo ni kuburan i ???

BUTET: Eee…daong ito, jabu ni panjaga kuburan i do i, lurus ma ito mangalewati pamatang ni hauma, anon tarbereng 
ito ma adong lobu ni horbo.

UCOK: (mandele)…..Aaggahhh…! I do jabu muna ?

BUTET: Bah…na dirippu ito do hami horbo ? Daong ito, sian i lurus dope 200 meter nai sahat tu pinggir ni harangan.

UCOK: (muruk)…..Jadi, di harangan i ma ito tinggal ?

BUTET: So jo ito…memang bodat tinggal di harangan ? Sai na asing-asing do ito on. Terobos ito ma harangani,  adong dalan tagelleng…sahat ma anon tu sopo-sopo, pas ma di samping na i jabu nami.

UCOK: (tamba muruk)….. Ito…sahali nai didok ho dang jabum i…molo pajuppang ikkon huleon nama inumonmu kopi SIANIDA. So diboto ito huroa, nunga naeng hallus dugul-dugul hu.

BUTET: Hehehee….sabar ito, unang pola muruk, hatop anon ito matua. Toho do, i ma jabu nami, beha nunga juppang ni ito ?

UCOK : (songon na lumbang dihilala)…… Nunga be ito, nunga di jolo ni jabu on be au ! Agoi amang nunga assit sude daging hu ! Nunga songon na maropuk holi-holing hu ! Tolong ma jolo dappol ito anon ate…heheheheeee.

BUTET: Masuk ma ito, adong do inong di jabu sahalak na, maklum ma ito, alana nga matua.

UCOK: Molo ito lagi haluar huroha sian jabu ?

BUTET: Owh…molo au lagi di Malaysia do ito, TKW…!!!

Pintor gale ma si Ucok, dungi dang heabe ibana mambuka Facebook sampe 1 bulan.