Cari

4 Patik Batak Cikal Bakal Lahirnya Hukum Adat Dalihan Na Tolu

Posted 16-05-2017 13:31  » Team Tobatabo

1. Hatian na so teleng marlapatan

Unang marnida bohi, unang marnida arta, unang narnida status sosial. Unang hu roha marnida halak manang na boha pe pogos na. Sebalikna unang mamereng hamoraon pangkat dohot jabatan Molo mora pe hita, marpangkat manang marjabatan, tahamauliatehon i tu Tuhan i jala tapake ma pasangaphon Ibana.

2. Paninggala si bola tali marlapatan

Maninggala/membajak sawah harus lurus kedepan, tinggala sibola tali maksudnya tidak ada beloknya sama sekali lurus 180 derajat, miring koma nol sekian pun tidak bs ditolerir, maksud patik ini agar kita senantiasa memelihara hati kita senantiasa lurus/na tigor roha, nabulus marroha, apa adanya dan tidak banyak menuntut dari orang lain.

3. Pamura na so marumbalang lapatanna

Menjaga padi disawah tidak menggunakan senjata dan kekuatan, artinya dalam mempertahankan hak atau pendapat tidak boleh menyakiti/melukai hati dan perasaan orang lain.

4. Parmahan na so marbatahi

Gembala yg tidak membutuhkan tangkai bambu atau rotan dan tidak mau memukul ternak gembalaannya; maksudnya orang batak dalam pergaulan sehari2 diharapkan senantiasa bertindak lemah lembut dalam memberi arahan/petunjuk kepada yg lebih muda/ cerminan elek marboru dalam dalihan natolu.

Sian Patik na Opat i dipatupa ma/lahir ma ojahan uhum paradaton "Dalihan na tolu" Manat mardongan tubu, somba marhula2, elek marboru" paopat sihal2 "masiurupan mardongan sahuta (marale-ale)"

Dikutip dari Facebook Timeline