Cari

Koleksi Umpasa Dan Umpama Nasomal Di Ulaon Adat Batak Berikut Terjemahan

Posted 13-06-2017 18:59  » Team Tobatabo
Foto Caption: Ulaon Adat Batak

Umpasa sering dipakai dalam ruang lingkup adat Batak Toba. Umpasa pada umumnya adalah sastra batak berupa rima pantun yang memiliki makna filsafat Batak yang berisi wejangan, doa dan harapan untuk orang yang menerima hata umpasa tersebut.

Sedangkan Umpama adalah sastra perumpaan dalam adat Batak. Umpama merupakan mengekspresian sebuah ungkapan secara halus dan sopan sesuai norma adat yang berlaku.

Dibawah ini tobatabo mencoba merangkum beberapa umpasa yang sering dipakai dan digunakan dalam ulaon adat ataupun kegiatan sehari-hari masyarakat Batak Toba.

Peribahasa (1)
Adong na tuat sian dolok
Adong na nangkok sian toruan
Adong na ro sian habinsaran
Adong na sian hasundutan
Manumpak ma Debata
Dilehon di hamu pasupasuan

TERJEMAHANNYA:

Ada yang turun dari gunung
Ada yang naik dari hilir
Ada yang datang dari timur
Ada dari arah barat
Semoga Tuhan memberi berkat
Diberi kepada kamu doa dan restu


Peribahasa (2)
Aek godang do aek laut
Dos ni roha do sibaen nasaut

TERJEMAHANNYA:

Air sungai air laut
Kesepakatan hati membuat semua terlaksana


Peribahasa (3)
Ampapaga dolok
Ampapaga sibuluan
Unang hita marbada
Ai hita do marsogot hita haduan

TERJEMAHNNYA:

Ampapaga gunung
Ampapaga sibuluan
Jangan kita bertengkar
Karena kita besok kita pula lusa


Peribahasa (4)
Anduhur martutu
Diatas ni Purbatua
Sai sinur ma pinahan
Gabe na niula

TERJEMAHANNYA:

Terkukur berbunyi bersiul
Diatas Purbatua
Semoga ternak banyak keturunan
Begitu pula pertanian yang dikerjakan


Peribahasa (5)
Antajau haludi
Tu pining na mongkol mata
Sahalak pe mandok nauli
Luhut ma hita nampunasa

TERJEMAHANNYA:

Jambu kelutuk yang sudah masak
Buah pinang yang setengah tua
Walau seorang yang mengucapkan kata - kata indah
Semua kita yang memilikinya


Peribahasa (6)
Ansimun sada holbung
Pege sangharimbang
Manimbung rap tu toru
Mangangkat rap tu ginjang

TERJEMAHANNYA:

Ketimun satu lobang
Jahe satu bongkolan
Meloncat sama ke bawah
Meloncat sama ke atas


Peribahasa (7)
Bagot na ganjang do ho
Marbulung di dangkana
Na denggan maruhum do ho
Jala na denggan marisara

TERJEMAHANNYA:

Engkau adalah enau yang panjang
Berdaun pada tangkainya
Engkau berpegang pada hukum dengan baik
Serta sesuai dengan ketentuan peraturan


Peribahasa (8)
Balintang ma pagabe
Tumandanghon sitandoan
Arinta ma gabe
Molo masi paolo - oloan

TERJEMAHANNYA:

Balintang dan pagabe tempat sandar bertenun
Alas kaki waktu bertenun
Saatnya kita banyak anak
Kalau saling seia - sekata


Peribahasa (9)
Disi si rungguk
Disi si tata
Ia disi hita juguk
Disi Ompunta Debata

TERJEMAHANNYA:

Dimana ada si Rungguk
Disitu ada si Tata
Dimanapun kita duduk
Disitu selalu Tuhan yang Maha Esa


Peribahasa (10)
Dolok martimbang hatubuan ni si marhorahora
Di Debata na di ginjang do suhat - suhat ni hita jolam

TERJEMAHANNYA:

Dolok Martimbang tempat tumbuh si marhorahora
Di tangan Tuhan yang di sorga penilaian terhadap manusia


Peribahasa (11)
Eme sitambatua
Parlinggoman ni siborok
Luhut ma hita martua
Debata ma na marorot

TERJEMAHANNYA:

Padi sitambatua
Tempat bernaung cebong - cebong
Semua kita bertuah
Tuhan yang menjaga


Peribahasa (12)
Godang si butongbutong
Otik si pir ni tondi

TERJEMAHANNYA:

Banyak membuat kenyang
Sedikit memperkuat roh


Peribahasa (13)
Hodong do pahu
Holi - holi sanghalia
Ho do ahu
Hita na marsada ina

TERJEMAHANNYA:

Pelepah ialah pakis
Tulang - tulang satu ruas
Engkau adalah aku
Kita yang satu Bunda


Peribahasa (14)
Holong mangalap holong

TERJEMAHANNYA:

Kasih meraih kasih


Peribahasa (15)
Hapur di tagan do ahu
Napuran di hallungan
Naingot di padan do ahu
ingot di paruhuman

TERJEMAHANNYA:

Saya bagai kapur di tempatnya
Sirih di keranjang
Saya selalu ingat akan perjanjian
Ingat akan peraturan


Peribahasa (16)
Ia tambor bonana
Rugun ma dohot punsuna
Ia gabe maradong Hula - Hulana
songon i ma nang dohot Boruna

TERJEMAHANNYA:

Kalau pokoknya subur
Daunnyapun rimbun
Kalau Hula - Hula kaya
Demikian pula Borunya


Peribahasa (17)
Jolo suhat do anso poring
Dungi dope na boboion

TERJEMAHANNYA:

Lebih dahulu keladi baru keladi gatal
Baru setelah itulah yang dikatakan “boboion”
Artinya:
Jangan menunjukkan kekuatan dan memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain


Peribahasa (18)
Loting ma tomboman
Marsaor batu hula
Tondinta masingonggoman
Jala gabe na ni ula

TERJEMAHANNYA:

Batu api di lobang tiang
Bercampur batu cat
Roh kita saling mengikat
Lalu subur tanaman kita


Pribahasa (19)
Madabu batu tu binanga na bolon
jolo manguhum raja
Disi pe asa tolonon panolon

TERJEMAHANNYA:

Batu jatuh ke sungai yang besar
lebih dahulu raja menghukum
Baru tersumpah diambil sumpahnya


Pribahasa (20)
Manuk na mangonsop pirana
Manuk sabungan na mamargut anaknya
Ingkon tiptipon do tuktukna

TERJEMAHANNYA:

Ayam yang menghisap telurnya
Ayam jago yang mematuk anaknya
mesti dipotong paruhnya


Peribahasa (21)
Mangungkor honong bosi
Pora - pora di babana
Marpungu angka dongan
Masipaboa hatana

TERJEMAHANNYA:

Menyelam burung - burung pemakan ikan
Ikan pora - pora di mulutnya
Berkumpul para orang bersahabat
Masing - masing menyampaikan pendapatnya/pikirannya


Pribahasa (22)
Marbou laho tu tapian
Batuk – batu laho tu bagas mandi

TERJEMAHANNYA:

Berseru waktu hendak ke tepian mandi
Batuk – batuk hendak masuk ke rumah
Artinya:
Jika akan melakukan sesuatu pekerjaan lebih dahulu dimusyawarahkan


Pribahasa (23)
Mardangka ma dangkana
Marranting ma rantingna
Ia gabe ma amana
Sai gabe ma nang anggina

TERJEMAHANNYA:

Cabang kayu bercabang
Ranting kayu beranting
Jika ayahnya banyak keturunan
Semoga adiknya juga banyak keturunan


Peribahasa (24)
Martantan ma baringin
Marurat jabi - jabi
Mamora ma hita madingin
Tumpahon ni Ompunta Mulajadi

TERJEMAHANNYA:

Pohon beringin berakar jantung
Pohon jabi - jabi berakar serabut
Semua kita kaya dan sentosa
Berkat Tuhan yang Maha Esa


Peribahasa (25)
Metmet aekna metmet dengkena
Balga aek balga dengkena

TERJEMAHANNYA:

Kecil sungai kecil ikannya
Besar sungai besar ikannya


Peribahasa (26)
Metmet do hapur lunsut
Dijujung do uluna

TERJEMAHANNYA:

Capung yang paling kecil pun
Kepalanya selalu diangkat


Peribahasa (27)
Molo hombar tu auga
Hombar ma tu gagatan

TERJEMAHANNYA:

Kalau sesuai dengan kalung kerbau
Sesuai dengan tempat makan rumput


Peribahasa (28)
Na tiniopbatahi
Batahi pamarai
Sai sauduran satahi
Angka na marhaha - maranggi

TERJEMAHANNYA:

Tongkat yang kita pegang
Tongkat mengiringi ke kandang
Semoga seia - sekata
Orang yang berabang - beradik (bersaudara)


Peribahasa (29)
Napuran tano - tano
Na sinuan di onan
Manumpak Debata
Di paganda parbinotoan

TERJEMAHANNYA:

Sirih tanah
yang ditanam di pekan
Tuhan memberkati
Ditambahi pengetahuan


Peribahasa (30)
Rata pe bulung ni salak
Rataan do bulung ni sitorop
Uli pe hata sahalak
Ulian do hata torop

TERJEMAHNNYA:

Walau hijau daun salak
Lebih hijau daun sitorop
Memang baik pendapat satu orang
Lebih baik pendapat banyak orang


Peribahasa (31)
Rim ni tahi do gogona
Rantosna do tajomna

TERJEMAHANNYA:

Kebulatan mufakatlah yang kuat
Sistemnya (taktiknya) – lah tajamnya
Artinya : Pada persatuan dan kesatuan terletak kekuatan


Peribahasa (32)
Rumah ijuk di jolo ni sopo gorga
Asi ma roha ni Amanta Debata
Sai dilehon ma dihamu
Anak na bisuk dohot boru namarroha

TERJEMAHANNYA:

Rumah beratap ijuk di depan lumbung yang berukir
Tuhan Allah berbelas kasihan
Semoga diberi kepada kalian
Putera yang cerdik dan puteri yang bijaksana


Peribahasa (33)
Simbora gukguk
Sai mamora ma hita luhut

TERJEMAHANNYA:

Tembaga menumpuk
Semoga kita semua kaya - raya


Peribahasa (34)
Songon bayo pangkejei
Lomlom pangkal igungna

TERJEMAHANNYA:

Bagai laki – laki dewasa pendamar
Hitam pangkal hidungnya
Artinya:
Orang yang berletih – lelah mengerjakan pekerjaan demi kepentingan orang banyak


Peribahasa (35)
Songon siapor lunjung
Nijunjung suada ulu
Niporsan suada abara

TERJEMAHANNYA:

Bagaikan belalang lonjong
Menjunjung tiada kepala
Memikul tiada bahu
Artinya:
Rela mempertanggunggungjawabkan suatu tugas demi kepentingan yang lebih besar


Peribahasa (36)
Tinutung tu api
Pinatuba songon soban
Naung tinuptup ni tahi
Unang be masisolsolan

TERJEMAHANNYA:

Dibakar ke api
Diatur bagai kayu
Yang sudah disetujui bersama
Jangan saling menyesali


Peribahasa (37)
Tingko ma inggir - inggir
Tingko rata - rata
Pasu - pasu angka nauli
Pasauthon Amanta Debata

TERJEMAHANNYA:

Inggir - inggir yang bulat
Yang bulat dan hijau
Semua berkat yang indah
Tuhan - lah yang memberikan


Peribahasa (38)
Tonggi ma sibahut
Tabo ma pora - pora
Gabe ma hita luhut
Jala sude ma hita mamora

TERJEMAHANNYA:

Ikan lele rasanya manis
Ikan pora - pora rasanya enak
Kita semua banyak keturunan
Lalu hendaknya kita semua kaya


Peribahasa (39)
Tubu unte dohot durina
Tubu jolma dohot ugarina

TERJEMAHANNYA:

Tumbuh jeruk dengan durinya
Lahir manusia dengan suratannya


Peribahasa (40)
Unang sumuan dulang
Mangaithon jabi - jabi
Unang mambahen na so uhum
Mangulahon na so jadi

TERJEMAHANNYA:

Jangan menanam dulang
Menarik beringin jabi - jabi
Jangan berbuat yang tidak patut
Mengerjakan yang tidak pantas


Peribahasa (41)
Uhum sipangan anak
Uhum sipangan boru

TERJEMAHANNYA:

Perintah berlaku kepada anak laki – laki
Perintah berlaku juga kepada anak perempuan